Vaccineren op maat!

Wat is VacciCheck?

Vaccicheck is een simpele bloedtest die de antilichamen meet tegen een aantal ziekten. Het bepalen van deze hoeveelheid antilichamen noemen we “titeren”. Er is maar een beetje bloed nodig en binnen 30 minuten is de uitslag bekend. Deze test vind meestal op woensdag plaats.
Er is een test voor honden en een voor katten. De Vaccicheck Canine meet bij honden de bescherming tegen besmettelijke Hepatitis, Parvo en Distemper (Hondenziekte). De Vaccicheck Feline meet bij katten antistoffen tegen de Kattenziekte, het Calicivirus en het Feline Herpesvirus.
Is de hoeveelheid antistoffen in het bloed (ook wel de titer) hoog genoeg, dan is vaccinatie nog niet nodig.
De bloedtest wordt vaak gecombineerd met de jaarlijkse gezondheidscontrole en eventuele andere vaccinaties als de ziekte van Weil en Kennelhoest.

Hoe gaat het in zijn werk?

De dierenarts neemt een bloed af van die dier, dat kan uit de poot of de hals. De meeste dieren laten het goed toe. Het bloed wordt ingezet en doormiddel van een strip die een aantal stappen ondergaat is de uitslag hierop na ongeveer 30 minuten zichtbaar.

Vaccineren of niet?

Als de uitslag wordt afgelezen zijn er een paar mogelijkheden. Indien de hoeveelheid antilichamen niet voldoende is, zal opnieuw gevaccineerd moet worden. Een tweede mogelijkheid is dat de bescherming nog voor tenminste een jaar voldoende is en u krijgt een oproep voor een nieuwe VacciCheck of vaccinatie het volgende jaar. Een derde mogelijkheid is dat de hoeveelheid antistoffen zo hoog is dat de bescherming voor de komende 3 jaar genoeg is, voordat er weer gevaccineerd of een VacciCheck uitgevoerd hoeft te worden.

Waarom zou je titeren?

Waarom al die moeite?

  • Omdat je je dier niet onnodig wil belasten met een vaccinatie, maar je er wel zeker van wil zijn dat hij/zij voldoende beschermd is.
  • Omdat ondanks dat een hond het volledige vaccinatieschema heeft doorlopen, soms geen goede bescherming heeft opgebouwd.

Op maat vaccineren betekent minder belasting van het immuunsysteem. Zeker dieren die eerder gevoelig hebben gereageerd op een vaccinatie wil je niet onnodig belasten. Dat geldt vooral voor dieren met bijvoorbeeld een auto-immuunziekte, epilepsie of allergieën.
Ook oudere dieren kunnen gevoeliger zijn voor de belasting van vaccinatie.
Bij jonge dieren is VacciCheck de manier om te meten of de maternale immuniteit is afgenomen en wanneer het beste moment van vaccinatie is. Na vaccinatie meet je met de VacciCheck of de vaccinatie effectief is geweest.
Daarnaast is het ook van toepasbaar bij honden/katten met een onbekende vaccinatiegeschiedenis.

Hoe zit het met de erkenning?

De betrouwbaarheid van VacciCheck is groot en wetenschappelijk onderbouwd. De Faculteit Diergeneeskunde Utrecht heeft meegewerkt aan de erkenning en introductie in Nederland en België. De Vaccicheck wordt als meting van effectieve bescherming geaccepteerd door Dibevo, WSAVA, KNMvD en KMSH.

Bij een positieve titeruitslag, vermeld in het Europees dierenpaspoort, is deelname aan de meeste shows en toegang tot de meeste pensions mogelijk. De dierenarts geeft een verklaring af of de bescherming voldoende is en voor hoelang en noteert dit in het paspoort.